SAMEN IMPLEMENTEREN DOOR TE FOCUSSEN, STAP VOOR STAP.

ROI Management werkt vanuit 4 kernwaarden. Dit zijn de succesfactoren van verbeteren.

Dit is een vak apart.  ROI Management heeft deze kennis in huis.

1. SAMEN

Verbeteren van uw organisatie doet u altijd samen met uw medewerkers. Zij moeten slimmer werken of zich anders gedragen. Een verbetering die het personeel zelf bedenkt creëert betrokkenheid, vergemakkelijkt de implementatie en wordt gedragen.

2. IMPLEMENTEREN

Verbeteren begint bij het bedenken wat u wilt verbeteren in uw organisatie en waarom. Echter, de meest inspanning gaat zitten in het  implementeren en inbedden in uw organisatie.  Helaas worden deze stappen vaak vergeten of onvoldoende uitgevoerd.

3. FOCUSSEN

Bepalen wat u wel gaat doen en vooral wat u niet gaat doen. Dit geeft sturing aan uw mensen. Zij kennen de prioriteiten. De actiegerichtheid gaat omhoog.

4. STAP VOOR STAP

Heel veel verbetertrajecten stranden doordat de verbeteringen in te grote stappen worden opgediend. Behapbare stappen definiëren levert een beheerst verbeterproces. In de goede volgorde uitvoeren zorgt voor een efficiënt verbeterproces.

Als u de trap oploopt bent u het eerste boven door trede voor trede te nemen en niet van trede 1, naar 7, naar 4, naar 9, naar 3 te gaan. Bij verbeterprocessen worden de stappen heel vaak in de verkeerde volgorde genomen. Door goed naar oorzaak en gevolg van de verbeteringen te kijken, kun je zorgen dat de eerste verbetering een katalysator is voor de tweede enz.