De aanpak van ROI management

U wilt uw organisatie verbeteren en ziet problemen en eventueel ook oplossingen.  ROI Management zal altijd een organisatie scan uitvoeren om met eigen ogen naar de problemen te kijken.

ORGANISATIE SCAN: NULMETING

Afhankelijk van de wensen van de klant kan een nulmeting op 1 of meer van de volgende gebieden plaatsvinden:

  • Strategiebepaling.
  • Inrichting managementdashboard.
  • Analyseren van verbeterpotentieel (kwalitatief en kwantitatief).
  • Bedrijfscultuur in combinatie met toekomstvisie.
  • Product/markt portfolio in combinatie met toekomstvisie.

In 1 tot 3 dagen wordt een nulmeting uitgevoerd. Samen met de klant worden de uitkomsten geanalyseerd en wordt een stappen- en/of actieplan gemaakt.

“Het werk is een combinatie van goed luisteren naar cliënten, slim en gericht gegevens verzamelen en inzichten zodanig presenteren dat cliënten zelf conclusies kunnen trekken zonder die door ons voorgelegd te krijgen”

“meten is weten, gissen is missen”

VERBETEREN MET BEHULP VAN VERBETERTEAMS

Als na de organisatie scan de opdracht is geformuleerd,  wordt  een verbeterteam opgericht. Dit team analyseert, bedenkt en implementeerd de oplossingen.

ROI management kan bij dit proces helpen met:

  • inhoudelijke kennis,
  • het begeleiden van de organisatie om zo effectief mogelijk te verbeteren
  • het coachen van medewerkers en managers
  • meehelpen uitvoeren van verbeteringen

“Verbeteren is teamwork”

“Iedere onderneming weet wat ze kan verbeteren, maar heeft moeite met de uitvoering.”

“creëren van win-win situaties leveren het snelste en beste resultaat”