Verandermanagement

Hoe krijgt u mensen in beweging om te veranderen in de richting die u als bedrijf hebt uitgezet? Is het management wel duidelijk in wat zij van haar medewerkers verlangt?

Handelt de organisatie reactief, ‘ brandjes blussen‘  en worden zaken pas opgepakt op het moment dat ze zich voordoen of werkt de organisatie pro-actief?  En onderkent zij uitdagingen en problemen van te voren.

Hoeveel verantwoordelijkheid geeft u aan uw mensen en waarom? Is de empowerment in uw organisatie in lijn met uw toekomstvisie.

Is de organisatie een lerende organisatie? Of met andere woorden kan zij haar eigen activiteiten evalueren en waar nodig aanpassen?  Sluit de cultuur van het bedrijf aan bij de activiteiten die zij onderneemt?

ROI management heeft de kennis en ervaring om groepen mensen mee te krijgen in het veranderingsproces.