Inkoop management

Door op een structurele manier naar uw inkoop te kijken en te bepalen hoe u uw goederen wil inkopen zijn er flinke financiële besparingen mogelijk. Dit uit zich niet alleen in lagere prijzen, maar ook in kortere levertijden en/of verlaging van uw voorraden.

  • Strategisch inkopen.
  • voorraadstrategie

Inkoop inzetten voor het optimaliseren van uw totale bedrijfsvoering.  Hoedt u voor suboptimalisatie van de inkoopafdeling.

Supply chain management

Hoe stuurt u het proces om samen met uw klanten en toeleveranciers producten te maken, die qua prijs, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid op het gewenst niveau liggen.

  • Op welk niveau gaat u samenwerken met uw partners?
  • Hoe stroomlijnt u uw processen met uw partners?
  • Hoever gaat u met (elektronische) data-uitwisseling?