Projectmanagement

Als bedrijf komt u regelmatig met projecten in aanraking, die niet tot uw core-business behoren. U kunt denken aan de invoer van een nieuw automatiseringssysteem of een nieuwe installatie of machine. Deze projecten kosten veel tijd en leiden u af van uw core-business. Door de kennis van ROI Management kunt u deze projecten laten uitvoeren, zonder dat uw aandacht verslapt van uw core-business.

Het kenmerk van projecten is dat de inhoud van een project elke keer anders is. Het proces van een project niet. Beheersbaarheid van kwaliteit, kosten en doorlooptijd is geen utopie. Projectplanning, projectcontrole, teamsamenstelling, overdrachtsmomenten en informatiestromen zijn allemaal belangrijke onderdelen om beheerst projecten te kunnen uitvoeren. Beheersing is de succesfactor.

Interim management

Als u tijdelijke ondersteuning nodig heeft kan ROI Management die leveren. Door jarenlange ervaring in verschillende managementposities krijgt u een professional, die snel is ingewerkt. Met een zakelijke blik, snelle en heldere analyse voegt deze interim manager veel waarde toe.

Coaching van directies en management teams

Waar mensen samen werken gaan zaken goed en minder goed. De leden van directies of management teams moeten complementair aan elkaar zijn. Alleen commerciële, financiële of technisch ingestelde directies functioneren niet. Door de verschillende rollen te benoemen en te bekijken waar hiaten zitten kunnen directies hun bedrijf veel effectiever aansturen.

Coaching van managers en professionals

Als professional of manager kunt u op z’n tijd behoefte hebben aan reflectie. Zaken die knagen aan uw zelfvertrouwen en waar u niet het gevoel van heeft dat u ze zelf kunt oplossen. Als u het bespreekbaar durft te maken, kunt u ze oppakken. ROI Management biedt u in een veilige omgeving de ondersteuning die nodig is.