Waarom?

Veel accountantskantoren krijgen van hun klanten te horen, dat het maken van de jaarrekening te veel geld kost. Met een jaarrekening gaat mijn omzet niet omhoog. Maar mijn winst gaat wel naar beneden!
Bij bijvoorbeeld investeringen en overnames ziet een klant kansen om zijn winst te vergroten. Een op maat advies door de accountant levert de klant meerwaarde op. Hiervoor wil de klant betalen. Ik zie enorme kansen, maar ik wil wel een goede financiële onderbouwing.

De vraag die veel accountantsbureaus zich stellen is:  Hoe kunnen wij goedkoper jaarrekeningen produceren en meer omzet uit adviezen genereren? Hiervoor is een stappenplan ontwikkeld:

Stappenplan

Het stappenplan is ontwikkeld om in de goede volgorde te verbeteren.

Eerst efficiënter werken (meer marge uit jaarrekening halen, wel minder omzet en kosten), daarna de overgebleven tijd omzetten in adviesomzet (hogere marges). Aan het eind heb je een win win situatie. U levert het standaard werk voor minder geld . U geeft meer adviezen aan u klant, die daar tevreden mee is en u houdt hier meer marge aan over.

het programma bestaat uit 3 stappen:

  1. Leren efficiënter te werken. Slagen tot 25% zijn mogelijk door op een professionele, industriële manier uw bedrijfsprocessen te optimaliseren. Geen lean production maar lean 4 accountants.
  2. Bepalen van adviesproducten en deze communiceren met de klant.
  3. Medewerkers trainen in adviesvaardigheden om de rol van adviseur optimaal te kunnen vervullen.