Effectiviteit- en efficiëntie verbeteringen

Om uw organisatie en uw producten te verbeteren bestaan er honderden methoden.

Lean production is tegenwoordig de hype. Belangrijk is om de juiste hulpmiddelen te gebruiken die voor uw organisatie, uw klanten, uw toekomstvisie en uw bedrijfscultuur het meeste rendement opleveren.  Lean production is toepasbaar op elk primair proces in elke branche. Hieronder staat een zeker niet volledige lijst van richtingen waaraan u kunt denken.

  • Het in kaart brengen van het (primair) proces en bijbehorende informatiestroom levert vaak al veel besparingsmogelijkheden op (Value Stream Mapping)
  • Het bekijken welke handelingen waarde toevoegen en welke niet.
  • Verbeteren van informatieoverdracht tussen afdelingen.
  • inrichten van primaire processen volgens flow en pull principes.
  • Het bepalen van de mate van beheersing en de bijbehorende beheerslast. Een installateur laat je geen 20 formulieren invullen, voordat een klus is afgerond. Een kerncentrale laat je niet door 1 persoon beheren.
  • Inrichten van werkplekken volgens 5S en poka yoke methodieken.
  • Verbeteren van omsteltijden (smed)
  • Bepalen van kwaliteitscontrole. Bij veel bedrijven wordt pas in het eind van het proces een controle uitgevoerd. Door vast te stellen welke tussentijdse controles van belang zijn voor uw eindproduct kunt u veel tijd en geld besparen.