Hoe pakt Kremer de kansen in crisistijd

Kremer is een technische, innovatieve groep met alle disciplines in de Elektrotechniek, Industriële Automatisering en Telematica/ICT onder één dak (zie www.kremer.nl). in crisistijd moet je kansen zien en grijpen. zowel in de markt als in je eigen organisatie. Kremer heeft ROI Management gevraagd om hier bij te ondersteunen.

Strategie sessies

In een economisch zware tijd komen er ook kansen voorbij. Belangrijk is wel om keuzes te maken en bovenal goede keuzes te maken. Samen met leidinggevenden zijn sessies gehouden waar de toegevoegde waarde ligt voor de producten en diensten van Kremer’s klanten, waar het onderscheidend vermogen ligt en welke veranderingen in de toekomst van invloed hierop kunnen zijn. Hier zijn speerpunten en nieuwe innovaties uit voortgekomen en actieplannen voor de nabije toekomst.

Verbeteringen interne processen

Magazijn

Door administratieve processen te vereenvoudigen (oa grijpvoorraad ingevoerd), projectleiders verantwoordelijk te maken voor de retour stroom van de bouw is de bezetting in het magazijn gehalveerd en zijn de voorraadkosten met 40% afgenomen.

Bouwplaatslogistiek

Op de bouwplaats moet het meest werk gebeuren. de werkvoorbereiding moet zorgen dat alle onderdelen aanwezig zijn. in het verleden ging de communicatie hierover via de telefoon en was deze dagelijks. Nu worden de eerste monteurs  gefaciliteerd met een iPad waarop ze 1x per week aangeven welke zending nieuwe materialen ze nodig hebben. Ze loggen in op de site van een toeleverancier en zien alleen de onderdelen voor hun eigen project. Tevens staat de geprognotiseerde zending klaar. De hoofdmonteur hoeft alleen waar nodig onderdelen bij te plussen of te minnen.

Projectmanagement en rapportages

Bij projectmatig werkende bedrijven is het altijd lastig om betrouwbaar in te schatten hoe de financiële status aan het eind van het project er uit zal zien. door de goede inrichting van het erp-systeem zijn de gegevens wel te verkrijgen. Hier is een projectrapportage dashboard gemaakt. Nu kan wekelijks de prognose inzichtelijk gemaakt worden en worden trends in negatieve , maar ook in positieve  zin veel sneller opgemerkt. Door de rapportages worden veel sneller en meer acties gedaan om het project beheerst te laten verlopen. Dit levert veel kostenbesparingen op.

Service en onderhoud

Auto’s van monteurs volgens 5S principe ingericht. onderdelen zijn nu snel te vinden.

Paneelbouw

Samen met de medewerkers met behulp van 5S werkplek efficiënter ingericht en betere controlemomenten ingebouwd, waardoor er minder (administratief) werk gedaan hoeft te worden.

Automatisering

Keuze voor nieuw ERP-softwarepakket. Geholpen bij het traject om aan de hand van eisenpakket tot juiste keuze te komen voor een ERP-pakket. De toekomstige ontwikkelingen en speerpunten van Kremer zijn meegenomen in deze afweging.