Verbeteren doe je samen

Pas Reform Maakt broedmachines voor de pluimvee industrie. Zij doen dit wereldwijd. (www.pasreform.com). De interne processen waren achtergebleven bij de onstuimige groei van het bedrijf. Een optimalisatieslag en enn verdere professionalisering waren nodig. Op vele afdelingen en tussen afdelingen zijn de primaire processen en bijbehorende administratieve processen samen met de medewerkers verbeterd.

Verbeteringen en resultaten:

  • Productiviteitsverbetering op montage afdeling van bijna 100% (poka yoke, 2-bin, 5S, kanban)
  • Veel administratieve processen zijn weggehaald of sterk vereenvoudigd
  • Toeleveranciers betrokken in betere supply chain
  • Projectmatig werken ingevoerd. betere fasering van de werkzaamheden. hierdoor betere afstemming tussen verschillende afdelingen.
  • Interne planning/logistiek verbeterd
  • Inrichting van ERP-systeem aangepast. hierdoor betrouwbare bestellingen gerealiseerd. Op juiste moment in juiste hoeveelheden.  Daarnaast proces rondom maandafsluiting verbeterd.
  • inkoopstrategie is bepaald